• pl
 • en
 • ADVANCED NITROX

  DIVER 42

  Pierwsze i jedno z najważniejszych szkoleń, wprowadzające w tajniki nurkowań z sufitem dekompresyjnym. Program przeznaczony jest dla nurków chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu użycia mieszanin oddechowych typu Nitrox oraz nabyć wiedzę w dziedzinie dekompresji i zastosowania Tlenu. Nauczysz się również obsługi, dodatkowej butli bocznej – stage. Szkolenie ukierunkowane jest na rozwój wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, jakie powinien posiadać nurek, wykonujący nurkowania dekompresyjne na maksymalną głębokość 42m.

  Interesuje Cię to szkolenie? Znajdź swojego instruktora.

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • Ukończone 18 lat

  • Stopień nurkowy minimum Rescue Deep Diver ISSF oraz Basic Nitrox Diver ISSF lub równoważne innej organizacji i umiejętności z ich zakresu oraz zalogowanych minimum 50 nurkowań o łącznym czasie nie krótszym niż 35 godzin spędzonych pod wodą (nie wlicza się nurkowań kursowych), z czego przynajmniej 15 poniżej głębokości 30m.
  Płetwonurek z uprawnieniami innej organizacji musi posiadać minimum stopnie: Rescue Diver, Deep Diver,Nitrox Diver, Twinset Diver (lub umiejętność jego obsługi) lub Sidemount Diver.

  • Stopień Sidemount Diver lub TEC Basic ISSF (albo posiadać umiejętności obsługi zestawu twinset).

  • Umiejętność zachowania poprawnego trymu i pływalności oraz technik poruszania się, żabką oraz modyfikowanym kraulem.

  • Wypełnić wstępny test wiedzy z rezultatem co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.

  PRZEBIEG SZKOLENIA

  Program obejmuje wiedze z zakresu, jak zaplanować oraz wykonać zgodnie z procedurami, nurkowanie dekompresyjne na głębokość nie większą niż 42m z akcelerowaną dekompresją. Z czasem dekompresji nie dłuższym niż 20 minut.
  W trakcie szkolenia wykonasz co najmniej 7 nurkowań, o łącznym czasie, nie krótszym niż 300 minut, z czego co najmniej dwa w zakresie głębokości 36-42 metry. Czas trwania kursu minimum 4 dni.Zajęcia obejmują między innymi zagadnienia i umiejętności z zakresu:

  • planowania dekompresji w różnych systemach,

  • właściwości gazów,

  • ratownictwa nurkowego,

  • potencjalnych niebezpieczeństw w nurkowaniach dekompresyjnych,

  • konfiguracji sprzętowej nurków technicznych,

  • poprawnej obsługi sprzętu z dodatkową butlą typu stage,

  • poprawnych technik poruszania się wodzie: modyfikowany kraul, żabka, modyfikowana żabka oraz pływanie do tyłu (backkick) i helikopter,

  • prowadzenie wynurzania ze zmienną prędkością,

  • teoria dekompresji,

  • komputery w nurkowaniach dekompresyjnych,

  • prawidłowego działania w sytuacjach stresowych i inne.

  Uprawnienia: Możliwość realizacji nurkowań z akcelerowaną dekompresją do głębokości 42 metrów z czasem dekompresji nie dłuższym niż 20 min.

  “W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”

  0