EXTENDED

Range 50

Program ma za zadanie, nauczyć planowania oraz bezpiecznych technik nurkowania do 50 metrów głębokości, z użyciem Powietrza jako gazu dennego oraz gazów dekompresyjnych typu Nitrox i Tlen, a także umiejętności posługiwania się 2 butlami bocznymi.

Interesuje Cię to szkolenie? Znajdź swojego instruktora.

WYMAGANIA WSTĘPNE

• Wiek minimum 21 lat

• Stopień Advanced Nitrox 42 ISSF lub równoważny innej organizacji. Kurs Może być prowadzony równolegle z kursem Trimix Mod 60 jako szkolenie combo

• Zalogowanych minimum 120 nurkowań (minimum 70 godzin), z czego co najmniej 30 nurkowań na głębokość większą niż 36 metrów

Jeżeli uważasz, że posiadasz braki wiedzy, skontaktuj się ze swoim instruktorem ISSF, który pomoże Ci je uzupełnić.

PRZEBIEG SZKOLENIA

W trakcie szkolenia musi być wykonane minimum 6 nurkowań szkoleniowych, a każde z nich nie może być krótsze niż 40 min. Łączny czas ćwiczeń w wodzie nie może być krótszy niż 300 minut. Jeżeli kurs jest prowadzony w połączeniu z Trimix Mod 60, zajęcia z zakresu Extandend Range 50 można ograniczyć do 4 nurkowań, o łącznym czasie nie krótszym niż 160 minut. Łączny czas szkolenia combo, nie może być krótszy niż 460 minut ćwiczeń w wodzie.

Uprawnienia:
Pozytywne zaliczenie szkolenia Extendend Range 50, zakończone jest wydaniem certyfikacji uprawniającej do nurkowania technicznego z wykorzystaniem powietrza, do głębokości 50 metrów bez limitów czasowych, prowadzonej dekompresji.

“W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”

0