CAVERN DIVER

Nurek Kawernowy

Nurkowania w przestrzeniach zamkniętych z ciągłym dostępem światła naturalnego, to nowe, niesamowite przeżycia. Gra świateł, niewyobrażalnie przejrzysta woda, to zjawiska, które potrafią oczarować, dać niezapomniane wrażenia ale i uśpić czujność nurka. Biorąc udział w szkoleniu Cavern Diver ISSF, nauczysz się kontrolować swoje poczynania.

Kurs swoim programem obejmuje fundamenty nurkowania jaskiniowego, daje pakiet praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnej do przeprowadzania nurkowań w strefie cavern, przygotowuje do kursu Cave Diver Limited.

Interesuje Cię to szkolenie? Znajdź swojego instruktora.

WYMAGANIA WSTĘPNE

• Ukończone 18 lat

• Posiadanie uprawnień minimum Advanced Nitrox 42 ISSF lub równoważne innych organizacji oraz 75 nurkowań poza-kursowych.

• Sidemount Diver, jeżeli szkolenie jest prowadzone w konfiguracji z butlami bocznymi.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Szkolenie trwa 2 dni i zawiera w sobie:

• 4 nurkowania

• 8 godzin zajęć na powierzchni (teoria, konfiguracja, warsztat umiejętnościowy)

Szczegółowy program i wymagania sprzętowe omówi twój instruktor ISSF. Skontaktuj się z nim.

Twoi Instruktorzy ISSF

Uprawnienia:
Możliwość realizacji nurkowań w strefie cavern w zakresie posiadanych uprawnień głębokościowych.

“W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”

0