TRIMIX

MOD 60

Szkolenie skierowane jest do nurków technicznych, chcących poszerzyć wiedzę na temat nurkowań dekompresyjnych do 60 metrów głębokości, z użyciem mieszanin trimixowych w celu zmniejszenia narkozy gazowej.

Interesuje Cię to szkolenie? Znajdź swojego instruktora.

WYMAGANIA WSTĘPNE

• Wiek minimum 21 lat

• Stopień Extendend Range 50 lub równoważny innej organizacji. Kurs Extendend Range 50 może być prowadzony równolegle z kursem Trimix Mod 60.

• Zalogowanych minimum 130 nurkowań (minimum 70 godzin), z czego co najmniej 50 nurkowań na głębokość większą niż 36 metrów.

Jeżeli uważasz, że posiadasz braki wiedzy, skontaktuj się ze swoim instruktorem ISSF, który pomoże Ci je uzupełnić.

PRZEBIEG SZKOLENIA

W trakcie szkolenia musi być wykonane minimum 6 nurkowań szkoleniowych, a każde z nich nie może być krótsze niż 40 min. Łączny czas ćwiczeń w wodzie nie może być krótszy niż 300 minut. Jeżeli kurs jest prowadzony w połączeniu z Extendend Range 50, dodatkowo dodaje się dwa dni szkolenia i minimum 4 nurkowania o łącznym czasie nie krótszym niż 160 minut.

Uprawnienia:
Uzyskanie certyfikatu Trimix MOD 60 upoważnia do nurkowania na głębokość nie większą niż 60 metrów z zawartością tlenu w mieszaninie dennej minimum 18% oraz gazami dekompresyjnymi w postaci nitroxów, do czystego tlenu włącznie, bez limitów czasowych.

“W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”

0