• pl
 • en
 • TRIMIX

  MOD 60

  Szkolenie skierowane jest do nurków technicznych, chcących poszerzyć wiedzę na temat nurkowań dekompresyjnych do 60 metrów głębokości, z użyciem mieszanin trimixowych w celu zmniejszenia narkozy gazowej.

  Interesuje Cię to szkolenie? Znajdź swojego instruktora.

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • Wiek minimum 21 lat

  • Stopień Extendend Range 50 lub równoważny innej organizacji. Kurs Extendend Range 50 może być prowadzony równolegle z kursem Trimix Mod 60.

  • Zalogowanych minimum 130 nurkowań (minimum 70 godzin), z czego co najmniej 50 nurkowań na głębokość większą niż 36 metrów.

  Jeżeli uważasz, że posiadasz braki wiedzy, skontaktuj się ze swoim instruktorem ISSF, który pomoże Ci je uzupełnić.

  PRZEBIEG SZKOLENIA

  W trakcie szkolenia musi być wykonane minimum 6 nurkowań szkoleniowych, a każde z nich nie może być krótsze niż 40 min. Łączny czas ćwiczeń w wodzie nie może być krótszy niż 300 minut. Jeżeli kurs jest prowadzony w połączeniu z Extendend Range 50, dodatkowo dodaje się dwa dni szkolenia i minimum 4 nurkowania o łącznym czasie nie krótszym niż 160 minut.

  Uprawnienia:
  Uzyskanie certyfikatu Trimix MOD 60 upoważnia do nurkowania na głębokość nie większą niż 60 metrów z zawartością tlenu w mieszaninie dennej minimum 18% oraz gazami dekompresyjnymi w postaci nitroxów, do czystego tlenu włącznie, bez limitów czasowych.

  “W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”

  0