POLITYKA PRYWATNOŚCI

ISSF

INFORMACJE O PRZECHOWYWANIU
DANYCH OSOBOWYCH

• Administratorem danych osobowych wskazanych w danych handlowych jest Stowarzyszenie ISSF z siedzibą przy ul.Wyszyńskiego 2 lok 63, w Białymstoku (kod pocztowy: 15-888), adres e-mail: issf@issfdiving.com.

• Celem zbierania danych jest obsługa prawidłowego procesu szkolenia, kontroli jakości szkolenia i obsługi oraz sprzedaży-kupna.

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych).

• Podawanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja prawidłowego szkolenia, kontroli jakości i obsługi, sprzedaży i kupna oraz dostępu klienta do dokumentacji elektronicznej w tym potwierdzenia poziomu certyfikacji nurkowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celów.

• Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

• Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

• Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

“W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”

0