• pl
 • en
 • HELITROX

  DIVER 45

  Krótki program szkoleniowy poszerzający zakres wiedzy, szkolenia Advanced Nitrox ISSF, dotyczący użycia mieszanin zawierających Hel, do prowadzenia nurkowań dekompresyjnych, do maksymalnej głębokości 45m.
  Celem użycia mieszanin helowych, jest obniżenie poziomu narkozy gazowej oraz wykorzystanie dodatkowych zalet, wynikających z właściwości stosowanych gazów.

  Interesuje Cię to szkolenie? Znajdź swojego instruktora.

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • Ukończone 18 lat

  • Stopień nurkowy minimum Advanced Nitrox Diver lub równoważne innej organizacji (kandydat musi posiadać szkolenie Rescue) oraz zalogowanych minimum 50 nurkowań o łącznym czasie, nie krótszym niż 35 godzin spędzonych pod wodą (nie wlicza się nurkowań kursowych), z czego przynajmniej 10 poniżej głębokości 30m.

  • Szkolenie może być prowadzone równolegle z kursem Advanced Nitrox ISSF w wersji combo.

  • Wypełnić wstępny test wiedzy z rezultatem co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.

  Jeżeli uważasz, że posiadasz braki wiedzy, skontaktuj się ze swoim instruktorem ISSF, który pomoże Ci je uzupełnić.

  PRZEBIEG SZKOLENIA

  Szkolenie zawiera program kursu Advanced Nitrox Diver 42, poszerzony o planowanie i prawidłowe techniki nurkowania z mieszaninami zawierającymi Hel.
  Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje minimum 3 nurkowania szkoleniowe o łącznym czasie nie krótszym niż 120 minut.

  W przypadku szkolenia prowadzonego w wersji combo, z kursem Advanced Nitrox Diver 42, nie wymaga się dublowania ćwiczeń. Wykonuje się natomiast jedno nurkowanie dodatkowe z mieszaniną Helitrox, do zakresu obejmującego szkolenie Advanced Nitrox Diver 42 ISSF.

  “W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”

  0