• pl
 • en
 • TRIMIX

  MOD 100+

  Szkolenie przeznaczone dla niewielkiej rzeszy nurków technicznych odznaczajacych się wysoką sprawnością fizyczną i odpornością psychiczną. Nurkowie techniczni pod okiem doświadczonego instruktora ISSF dopracowują swój warsztat umiejętności w nurkowaniach na głębokości powyżej 80 metrów.

  Interesuje Cię to szkolenie? Znajdź swojego instruktora.

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • Wiek minimum 25 lat.

  • Stopień Trimix Diver MOD 80 ISSF lub równoważny innej organizacji.

  • Zalogowanych minimum 300 nurkowań (minimum 300 godzin). Co najmniej 100 nurkowań trimixowych z czego minimum 20 na głębokość większą niż 70 metrów.

  Jeżeli uważasz, że posiadasz braki wiedzy, skontaktuj się ze swoim instruktorem ISSF, który pomoże Ci je uzupełnić.

  PRZEBIEG SZKOLENIA

  W trakcie szkolenia musi być wykonane minimum 6 nurkowań szkoleniowych, a każde z nich nie może być krótsze niż 40 min. Łączny czas ćwiczeń w wodzie nie może być krótszy niż 330 minut.

  “W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”

  0