• pl
 • en
 • DIVEMASTER

  nurek przewodnik

  Celem programu jest nauczenie przyszłych przewodników, bezpiecznego prowadzenia i nadzoru nad grupami pod wodą, oraz odpowiedzialnej asekuracji podczas asystowania instruktorom, przy prowadzonych przez nich szkoleniach. Pozytywnie zakończony program Divemaster ISSF otwiera drogę do udziału w szkoleniu instruktorów ISSF.

  Wymagania wstępne na szkolenie:

  • Wiek 18 lat
  • Zaliczenie wstępnego testu z wiedzy, w zakresie nurkowania rekreacyjnego
  • Umiejętność poruszania się stylami: kraul, modyfikowany kraul, frogkick, modyfikowany frogkick
  • Minimum stopień Rescue Deep Diver 40 ISSF lub równoważny innej organizacji (np. Rescue Diver+Deep Diver), Nitrox Diver, Twinset Diver lub Sidemount Diver. Zalecany jest stopień Advanced Nitrox Diver 42 ISSF. Jeżeli szkolenie jest prowadzone w wodzie o temperaturze poniżej 13 stopni Celsjusza wymagany jest kurs Dry Suit Diver oraz umiejętność jego obsługi.
  • Przeszkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, ukończone nie później niż 2 lata przed rozpoczęciem szkolenia Divemastera ISSF. Zalecane szkolenie ratownika tlenowego.
  • Zalogowanych minimum 100 nurkowań o łącznym czasie, nie krótszym niż 50 godzin.
  • Zaliczenie wstępnych umiejętności pływackich.

  PRZEBIEG SZKOLENIA

  Szkolenie Przewodników nurkowych ISSF, to pierwszy z poziomów profesjonalnych szkoleń obejmujących zagadnienia bezpiecznego prowadzenia grup nurkowych. W trakcie zajęć poruszane są między innymi zagadnienia: pierwszej pomocy, ratownictwa, rozwiązywania problemów pod wodą, działania w stresie, psychologicznych aspektów nurkowania i oceny ryzyka, nawigacji, planowania, błędów w konfiguracji sprzętowej, najczęściej popełnianych błędów w nurkowaniu rekreacyjnym oraz wiele innych.Czas trwania szkolenia:

  Minimum 5 dni i 8 nurkowań o łącznym czasie nie krótszym niż 320 minut.

  Uprawnienia:
  Uzyskanie wiedzy i umiejętności do prowadzenia oraz nadzorowania grup nurkowych. Pozytywne ukończenie szkolenia kończy się uzyskaniem certyfikatu Divemaster ISSF, który otwiera drogę do rozpoczęcia szkolenia Instruktora Open Water ISSF.

  “W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”

  0