OPEN WATER DIVER 20M

Nurek Wód Otwartych

Szkolenie OWD 20 ISSF przeznaczone jest dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z nurkowaniem rekreacyjnym. Solidne podstawy teoretyczne i praktyczne są filarem bezpiecznego nurkowania. Open Water Diver 20 jest jednym z najważniejszych szkoleń nurkowych jakie odbędziesz w swoim życiu. Program nauczania skoncentrowany jest na nauce praktycznych umiejętności, w realnych warunkach nurkowych. OWD to również pierwsza styczność z nauką ratownictwa, dzięki któremu staniesz się lepszym i bardziej odpowiedzialnym partnerem pod wodą.

Wymagania wstępne na szkolenie:

• Wiek 16 lat (14 lat na stopień Junior Open Water Diver 12m)
• Umiejętność pływania
• Dobry stan zdrowia

PRZEBIEG SZKOLENIA

W trakcie kursu OWD 20 nauczysz się jak bezpiecznie realizować nurkowania rekreacyjne przy wykorzystaniu sprzętu SCUBA. Szkolenie jest podzielone na cztery główne etapy: nauka własna, wykłady teoretyczne, zajęcia w wodach basenowych oraz zajęcia na wodach otwartych. W trakcie szkolenia spędzisz w wodzie minimum 330 minut z profesjonalnymi instruktorami ISSF. Podczas spotkań basenowych nauczysz się potrzebnych umiejętności, które wykorzystasz w wodzie otwartej. Od pierwszych zajęć, będziesz uczył się prawidłowej pozycji w wodzie, kontroli pływalności, a także technik poprawnego poruszania się. Już na tym szkoleniu nabędziesz podstawowe umiejętności ratownicze, które poszerzysz na kolejnych poziomach zaawansowania.

Kończąc kurs będziesz reprezentował ponadprzeciętny poziom wyszkolenia nurkowego.

Czas trwania szkolenia: 5-6 dni.

Uprawnienia: Możliwość realizowania nurkowań bez formalnej dekompresji do głębokości 20 metrów.

“W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”

0