TRIMIX

MOD 80

Szkolenie skierowane do osób chcących wykonywać nurkowania techniczne do głębokości 80 metrów z użyciem gazów hipoksycznych z obsługą conajmniej trzech butli bocznych, typu stage.

Interesuje Cię to szkolenie? Znajdź swojego instruktora.

WYMAGANIA WSTĘPNE

• Wiek minimum 21 lat

• Stopień Trimix Diver MOD 60 ISSF lub równoważny innej organizacji.

• Zalogowanych minimum 200 nurkowań (minimum 150 godzin), z czego co najmniej 20 nurkowań na głębokość większą niż 50 metrów z użyciem mieszanek trimixowych.

Jeżeli uważasz, że posiadasz braki wiedzy, skontaktuj się ze swoim instruktorem ISSF, który pomoże Ci je uzupełnić.

PRZEBIEG SZKOLENIA

W trakcie szkolenia musi być wykonane minimum 6 nurkowań szkoleniowych, a każde z nich nie może być krótsze niż 40 min. Łączny czas ćwiczeń w wodzie nie może być krótszy niż 300 minut. Gaz denny stosowany podczas szkolenia nie może zawierać mniej niż 14% tlenu.

Uprawnienia:
Uzyskanie certyfikatu Trimix MOD 80 upoważnia do nurkowania na głębokość nie większą niż 80 metrów z zawartością tlenu w mieszaninie dennej minimum 14% oraz gazami dekompresyjnymi bez limitów czasowych.

“W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”

0