• pl
 • en
 • DLACZEGO

  ISSF

  Analizy niefortunnych zdarzeń z udziałem nurków bezsprzecznie udowadniają, iż standardy szkoleniowe powinny być podniesione, a szczególna uwaga zwrócona na naukę pływalności oraz prawidłowej konfiguracji sprzętowej nurków rekreacyjnych i technicznych. Uzyskanie lepszych efektów w nauczaniu musi być powiązane z dłuższym czasem spędzonym na ćwiczeniach w wodzie, pod okiem kompetentnej kadry szkoleniowej.

  Trening, od pierwszych zajęć w wodzie, musi być skupiony na nauce prawidłowych nawyków, wymaganych w realnych nurkowaniach. Prowadzenie zajęć klęcząc daje jedynie fałszywe poczucie bezpieczeństwa i zakorzenia złe nawyki. Neutralna pływalność jest podstawową umiejętnością nurka, diametralnie wpływającą na komfort i bezpieczeństwo nurkowania.

  System szkolenia ISSF został oparty na treningu najważniejszych umiejętności ze stopniowo rosnącym poziomem trudności. Dzięki takiemu podejściu i zdecydowanie dłuższym czasom poświęconym treningowi w wodzie, w stosunku do innych organizacji szkolących, nasi studenci osiągają ponadprzeciętne umiejętności oraz stają się odpowiedzialnymi parterami pod wodą. System nauczania oraz etyczne podejście kadry szkoleniowej, pozwala również zdecydowanie wpłynąć na ochronę życia podwodnego. Dewastowanego na masową skalę, przez brak umiejętności nurków do utrzymywania neutralnej pływalności.

  Potwierdzeniem założeń szkoleniowych ISSF, są statystyki incydentów nurkowych, prowadzone przez znaną na świecie z dbania o bezpieczeństwo nurków, organizację DAN (Divers Alert Network). Na podstawie analiz udowadnia ona, iż głównymi przyczynami incydentów z udziałem nurków początkujących, są min.: brak umiejętności utrzymywania neutralnej pływalności, błędy w doborze ilości balastu, brak wiedzy o zasadzie działania używanego wyposażenia.

  Przeczytaj artykuł na Divers Alert Network

  Wieloletnie doświadczenie w nurkowaniach technicznych, założycieli International Scuba Schools Federation, zobligowało do opracowania wyższych standardów kursów technicznych. Ma to odzwierciedlenie zarówno, w wyższych kryteriach kwalifikujących studentów na prowadzone programy, jak i treningu umiejętności praktycznego radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych, na wyższych wymaganiach certyfikacyjnych kończąc. Programy szkoleniowe zostały skoncentrowane między innymi na: nauce prawidłowej konfiguracji sprzętu, pływalności, stylów poruszania się, planowania i realizacji nurkowań oraz ratownictwa. Duży nacisk kładziony jest na radzenie sobie w sytuacjach stresowych i współpracę zespołu nurkowego.

  SZKOLENIE DZIECI

  Z uwagi na duże obciążenie psychiczne oraz brak potwierdzonych badaniami, skutków oddychania sprężonym gazem na organizm dziecka, ISSF nie zaleca prowadzenia szkoleń z użyciem sprzętu SCUBA dla osób poniżej 14-ego roku życia.

  “W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”

  0