• pl
 • en
 • WRECK DIVER

  Nurek Wrakowy

  Nurkowanie wrakowe sprawia niewyobrażalną satysfakcję. Otwiera się przed Tobą możliwość nurkowania na zatopionych kolosach, z którymi wiąże się nierzadko bogata historia. W trakcie szkolenia nauczysz się podstawowych zasad nurkowania na zatopionych wrakach oraz radzenia sobie w trudnych warunkach jakie mogą stworzyć silne prądy bądź sieci rybackie.
  Wymagania wstępne na szkolenie:

  • Wiek minimum 16 lat

  • Stopień Open Water Diver 20 ISSF lub równoważny innej organizacji.

  • Stopień Navigation and Recovery ISSF lub równoważny innych organizacji.

  • Minimum 20 nurkowań poza-kursowych , o łącznym czasie spędzonym pod wodą nie krótszym niż 600 minut.

  PRZEBIEG SZKOLENIA

  Szkolenie wrakowe przeznaczone jest dla osób chcących bezpiecznie poruszać się pod wodą po sztucznych obiektach zatopionych pod wodą. To solidna dawka wiedzy i umiejętności potrzebnych do odpowiedzialnego nurkowania wrakowego. Program szkolenia obejmuje swoim zakresem między innymi: metody poruszania się po wraku, wycinania z sieci, zagadnienia nurkowania w morzach i oceanach, zasady nurkowania w prądzie, aspekty prawne nurkowania na wrakach, auto-ratownictwo i inne, o których dowiesz się na kursie wrakowym ISSF.

  Szkolenie trwa minimum 2 dni podczas których wykonasz co najmniej 4 nurkowania o łącznym czasie nie krótszym niż 120 minut.

  Po szkoleniu:

  Kończąc z wynikiem pozytywnym szkolenie nurka wrakowego ISSF, uzyskasz przepustkę do nurkowań wrakowych w zakresie głębokości, odpowiadającej twoim uprawnieniom, jednak nie głębiej niż 40 metrów.

  “W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”

  0