• pl
 • en
 • JAK ZOSTAĆ INSTRUKTOREM

  Open Water ISSF

  INSTRUKTOR OPEN WATER ISSF

  KAŻDY NOWY KANDYDAT NA INSTRUKTORA ISSF, MUSI UZYSKAĆ POPARCIE CO NAJMNIEJ 3 TRENERÓW ISSF, ZANIM ZOSTANIE ZAKWALIFIKOWANY NA SZKOLENIE.

  Jako członkowie ISSF wyznajemy zasadę, że instruktorzy nurkowania muszą być ponadprzeciętnie sprawni zarówno w obszarach zdrowia i wydolności organizmu, umiejętności nurkowych, wiedzy jak i warsztatu dydaktycznego. Tylko połączenie tych elementów pozwala na skuteczne i bezpieczne nauczanie. Jeżeli twoja wiedza, bądź umiejętności praktyczne nie są kompletne, pomożemy je uzupełnić.

  Uważamy, że zajęcie Instruktora Nurkowania to zawód, działanie profesjonalne – dlatego skupiamy wokół siebie wyłącznie profesjonalistów. Stawiamy na uczciwe i etyczne podejście do zawodu.

  Uważamy również, iż dobry nurek, to nie zawsze dobry nauczyciel, jednak dobry nauczyciel musi być dobrym nurkiem. Jeżeli zdecydowałeś się zostać instruktorem International Scuba Schools Federation, musisz posiadać obie wyżej wymienione cechy.

  Zapoznaj się z podstawowymi kryteriami jakie musisz spełnić zanim weźmiesz udział w szkoleniu Instruktorów ISSF.

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  Swój akces wzięcia udziału w szkoleniu instruktorów wyślij na mail issf@issfdiving.com.

  Instruktorzy Open Water ISSF mogą prowadzić szkolenia: Junior OWD12, OWD20, AOWD30, RESCUE DEEP DIVER40, DIVEMASTER.

  Szkolenia na poszczególne specjalizacje instruktorskie są ustalane indywidualnie.

  Cena szkolenia instruktorskiego 3000zł + 150zł Certyfikacja.

  INSTRUKTOR TECHNICZNY

  Każde szkolenie instruktorów technicznych, wiąże się z udziałem w pełnym szkoleniu prowadzonym przez Instruktora Trenera na danym poziomie. Od kandydata na instruktora wymaga się dużego osobistego doświadczenia, z poziomu, na którym chce prowadzić szkolenia techniczne.

  “W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”

  0