• pl
 • en
 • BASIC NITROX DIVER

  Nurek Nitroksowy

  Kurs podstawowego nitroksu jest niezwykle przydatnym szkoleniem dla każdego nurka. Z pewnością nie poszerzysz na nim zakresu swojej głębokości ale zdecydowanie wydłużysz czas bezdekompresyjny i Twoje nurkowania staną się dłuższe. Nitrox, to również większe bezpieczeństwo dekompresyjne, w stosunku do nurkowań jakie robiłeś na powietrzu… Otrzymasz możliwość korzystania z mieszanin zawierających większą frakcję tlenu, przy jednoczesnym obniżeniu zawartości azotu.

  Wymagania wstępne na szkolenie:

  • Wiek 16 lat

  • Kurs Open Water Diver 20 ISSF lub równoważny. Możliwe jest prowadzenie szkolenia nitroksowego, równolegle ze szkoleniem OWD 20 ISSF.

  PRZEBIEG SZKOLENIA

  Program ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy, na temat bezpiecznego stosowania mieszanin gazowych, z zawartością tlenu od 22% do 40 %. Szkolenie skupione jest na poznaniu: zasad planowania nurkowań nitroksowych, zasad analizy przygotowywanych mieszanin, zasad dobierania odpowiednich nitroksów do założeń nurkowych, zalet i zagrożeń przy stosowaniu mieszanin nitroksowych. Najprawdopodobniej po raz pierwszy poznasz określenia stosowane często przez nurków technicznych jak: MOD, Best Mix, PPO2…

  Rozszerzysz również swoją wiedzę na temat: sprzętu i dekompresji oraz stosowania planerów elektronicznych i komputerów nurkowych, podczas stosowania mieszanin nitroksowych.

  Uprawnienia:

  Możliwość i wiedzę do realizacji nurkowań z użyciem mieszanin nitroksowych, z zawartością tlenu do 40%.

  “W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”

  0