• pl
 • en
 • NAVIGATION AND RECOVERY DIVER

  Nawigacja Podwodna i Wydobywanie

  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności efektywnej nawigacji podwodnej oraz nawigacji w ograniczonej widoczności przy użyciu naturalnych punktów orientacyjnych oraz kompasu nurkowego, a także zapoznanie się z technikami poszukiwania i wydobywania przedmiotów z pod wody.

  Wymagania wstępne na szkolenie:

  • Wiek minimum 16 lat

  • Stopień Open Water Diver 20 ISSF lub równoważny innej organizacji

  • Minimum 10 nurkowań poza-kursowych , o łącznym czasie spędzonym pod wodą nie krótszym niż 300 minut

  PRZEBIEG SZKOLENIA

  Szkolenie ukierunkowane jest, na przekazanie wiedzy w zakresie efektywnego nawigowania, przy użyciu naturalnych punktów orientacyjnych oraz kompasów nurkowych: po linii prostej, trójkącie, kwadracie oraz ich modyfikacjach. Zmierzysz się też, z zadaniami bardziej złożonymi w trakcie nauki stosowania technik poszukiwania i wydobywania przedmiotów z pod wody. Może w przyszłości… wykorzystasz nabyte umiejętności, w poszukiwaniu zagubionych fantów?

  Po szkoleniu:

  • Nabywasz umiejętności nawigacyjne oraz poszukiwania i wydobywania z pod wody! Stajesz się lepszym partnerem i pewnym punktem zespołu.

  • Uzyskujesz certyfikat Navigation and Recovery Diver ISSF, który otwiera ci drogę do szkolenia poszerzającego Twoja technikę, wiedzę i zakres głębokości – AOWD 30 ISSF.

  “W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”

  0