• pl
 • en
 • WYMAGANIA WSTĘPNE

  ISSF

  WYMAGANIA WSTĘPNE

  • Wiek 21 lat

  • Stopnie: Divemaster ISSF, Advanced Nitrox Diver 42 lub równoważne innych organizacji oraz umiejętności z ich poziomów.

  • Badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia szkolenia instruktora nurkowania.

  • Posiadanie co najmniej 150 godzin spędzonych pod wodą, w tym co najmniej 30 nurkowań poniżej głębokości 33 metrów.

  Test sprawności fizycznej oraz umiejętności nurkowych
  dla kandydata na Instruktora Open Water ISSF.
  (zalicza ocena 3)

  BEZ SPRZĘTU SCUBA ORAZ ABC

  1. Przepłynąć 400m stylem dowolnym bez zatrzymania (zatrzymanie = brak zaliczenia).
  mniej niż 6:30 – 5
  mniej niż 8:40 – 4
  mniej niż 11 – 3
  mniej niż 13 – 2
  więcej niż 13 – 1

  2. Utrzymać się przez 15 minut na powierzchni wody(bez pływania i podtrzymywania się), ostatnie 2 minuty z rękami ponad powierzchnią wody.
  poprawnie – ocena 5
  bez rąk nad głową – ocena 3

  3. 25m na zatrzymanym oddechu

  ABC (zalicza ocena 3)

  1. Przepłynięcie 800m w ABC (z twarzą zanurzoną, podczas całego testu kandydat oddycha przez rurkę, na każdej długości basenu zanurza się wślizgiem i przepływa około 1/3 długości basenu pod wodą, po wynurzeniu oczyszcza rurkę z wody bez zatrzymania).
  mniej niż 14’ – 5
  mniej niż 16:30’ – 4
  mniej niż 18:30’ – 3
  mniej niż 21’ – 2
  więcej niż 21’ – 1
  zatrzymanie – nie zaliczone

  2. Przepłynięcie 50m na zatrzymanym oddechu.
  poprawnie – 5

  3. Odzyskanie ABC (wrzucenie do wody sprzętu ABC, zanurkowanie po niego z odległości minimum 15 metrów, ubranie się pod wodą i wynurzenie z oczyszczoną maską i fajką).
  poprawnie – 5

  4. Porzucenie i wydobycie ABC (zanurkowanie, rozebranie się z ABC, wynurzenie minimum 15 metrów dalej, po max 10 sekundach ponowne zanurkowanie i odzyskanie ABC).
  poprawnie – 5

  5. Holowanie 100m w ABC (bez zatrzymania).
  mniej niż 2’ – 5
  mniej niż 3’ – 4
  mniej niż 4’ – 3
  mniej niż 5’ – 2
  mniej niż 6’ – 1

  STATYKA NA ZATRZYMANYM ODDECHU.

  więcej niż 2:30’ – 5
  więcej niż 2’ – 4
  więcej niż 1:30’ – 3
  mniej niż 1:30’ – 2
  mniej niż 1’ – 1

  SCUBA

  1. Odzyskanie z pod wody utraconego sprzętu SCUBA.

  2. Porzucenie i wydobycie sprzętu SCUBA

  3. Holowanie 100m SCUBA
  mniej niż 2:10’ – 5
  mniej niż 3:15’ – 4
  mniej niż 4:20’ – 3
  mniej niż 5:30’ – 2
  więcej niż 5:30’ – 1

  4. Pełna akcja ratowania nieprzytomnego nurka z dna, łącznie z częścią powierzchniową i na brzegu.

  ZAPREZENTOWANIE PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI NURKOWYCH
  W JAKOŚCI DEMONSTRACYJNEJ

  AO – automat oddechowy

  – maska (dopasowanie, przygotowanie, oczyszczenie z wody)
  – rurka (dopasowanie, oczyszczenie)
  – płetwy (zakładanie, chodzenie, style pływania – kraul, żabka, delfin, pływanie do tyłu
  – prawidłowa konfiguracja nurków ISSF
  – zanurzenia (scyzoryk, wślizg, nogami w dół)
  – usuwanie skurczu
  – holowanie zmęczonego
  – wejścia do wody (wykrokiem i z siadu)
  – zdjęcie i założenie pasa balastowego (na powierzchni, w wodzie i pod wodą)
  – częściowe zalanie i oczyszczenie maski
  – zdjęcie i założenie maski
  – pływanie bez maski
  – użycie skrzydła na powierzchni i pod wodą
  – rozłączenie i złączenie węża inflatora
  – wyważanie się
  – zanurzenie i wynurzenia
  – dzielenie się gazem – automat na wężu długości 180-210 centymetrów
  – oddychanie z jednego automatu
  – zdjęcie i założenie sprzętu pod wodą
  – balansowanie na płetwach
  – zawiśnięcie w toni (odpowiedni trym)
  – wynurzenie bez oddechu z ciągłą kontrolą pływalności
  – montowanie i rozmontowanie sprzętu
  – zadbanie o sprzęt na powierzchni
  – sprawdzenie sprzętu
  – nakładanie (ubieranie się) sprzętu (na powierzchni i w wodzie)
  – zdejmowanie sprzętu (na powierzchni i w wodzie)
  – AO – wyjmowanie i wkładanie do ust
  – AO – oczyszczanie 2 metody
  – AO – oddychanie z bąblującego automatu
  – AO – odszukanie automatu
  – zdjęcie i założenie maski wisząc w toni w poprawnym trymie
  – dzielenie się gazem w poprawnym trymie.

  “W nurkowaniu…nie ma dróg na skróty”

  0