Program TEC BASIC

Program TEC BASIC

Szkolenie TEC BASIC przeznaczone jest dla osób chcących poprawić swoją wiedzę i technikę nurkowania przy zastosowaniu zestawów dwubutlowych Twinset. Wiedza z zakresu tego programu, pomaga również w płynnym wejściu na drogę szkoleń technicznych.
Czego się nauczysz…?
W zakres szkolenia wchodzą między innymi:
* • Prawidłowa konfiguracja zestawów typu Twinset.
* • Trymowanie zestawu oraz techniki poprawy neutralnej pływalności.
* • Nauka/trening stylów poruszania się przy pomocy płetw: frogkick, modyfikowany frogkick, modyfikowany kraul, backkick, helikopter.
* • Prawidłowe dopasowanie stałej uprzęży i obsługa jej elementów.
* • Budowa i zasada działania zestawów dwubutlowych.
* • Współdziałanie w zespole dwu i trzyosobowym.
* • Planowanie nurkowań przy zastosowaniu metody MINIMUM DECO.
* • Użycie komputera nurkowego i głębokościomierzy elektronicznych.
* • Prawidłowa obsługa zaworów.
* • Prawidłowa obsługa automatów oddechowych przy zastosowaniu długiego węża oraz kontroli przyrządów pomiarowych.
* • Budowa i prawidłowa regulacja automatu oddechowego.
* • Zapobieganie zalodzeniu automatów oddechowych i prawidłowe techniki oddychania pod wodą.
* • Działanie w typowych sytuacjach awarii sprzętu nurkowego.
* • Działania ratownicze pod wodą.
* • Unikanie sytuacji stresowych i działanie pod ich wpływem.
* • Właściwości gazów stosowanych w nurkowaniu, zależnie od posiadanych uprawnień nurkowych.
* • Przewidywanie zagrożeń.
* • Posługiwanie się światłem głównym i zapasowym.
Biorąc udział w szkoleniu, zapobiegasz pogłębianiu złych nawyków pod wodą, podnosząc jednocześnie komfort i bezpieczeństwo podczas osobistych nurkowań.
Wybierz instruktora KLIK

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0